Scampíčku můj
Milovaný
Ráda Tě mám
Trestá mne Tvým odchodem Bůh?